Xu hướng kinh doanh cà phê 2019 sẽ như thế nào?

Năm 2019 vẫn là một năm của các thương hiệu chuỗi. Điểm mạnh của hình thức kinh doanh chuỗi là quy trình quản lý, mô hình đã được chuẩn hóa, dễ nhân rộng.Thêm vào đó, các chuỗi cũng sẽ phân hóa rõ ràng dành cho các tập khách hàng khác nhau. Sự phát triển của … Đọc tiếp Xu hướng kinh doanh cà phê 2019 sẽ như thế nào?