Thẻ: Nên mua cổ phiếu sau đó để 2-3 năm để hưởng cổ tức?